Woningstichting Den Helder blijft inzetten op toevoegen van extra kwaliteit in Nieuw Den Helder en woningen die beter aansluiten bij de vraag. Zo wordt ‘Het Kasteel’ in het Kreekpark verder ontwikkeld en worden ook tientallen woningen gebouwd op de locaties Vechtstraat en Meidoornstraat/Jan Verfailleweg gebouwd. Twee locaties aan de IJsselmeerstraat, voor ongeveer 44 woningen, worden de komende jaren tot ontwikkeling gebracht.

Op de website van Woningstichting Den Helder is meer informatie te vinden over dit project.

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN