Disclaimer

Disclaimer van Citymarketing Den Helder

Citymarketing Den Helder (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52346285), verleent u hierbij toegang tot denhelder.online, hierna te noemen: “Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Citymarketing Den Helder en derden zijn aangeleverd.

Citymarketing Den Helder behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Citymarketing Den Helder behoudt zich het recht op eindredactie van de gehele Website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Citymarketing Den Helder geen zeggenschap heeft. Citymarketing Den Helder geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Citymarketing Den Helder de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze Website liggen bij Citymarketing Den Helder en haar licentiegevers.