Fijn Wonen in Den Helder!

In de kop van Noord-Holland wonen ongeveer 165.000 inwoners. Diversiteit is hier de troef van de regio. De Kop heeft een uniek woon- en leefklimaat door de nabijheid van de wadden, het strand, de zee, forten, duinen, bossen en havens. Het biedt een aantrekkelijke mix van historische, stedelijke en landelijke gebieden. Er zijn heel veel mooie en leuke plekken om te wonen. En dankzij de goede verbindingen zit je vlakbij de metropoolregio Amsterdam. Mensen die vanuit de randstad naar Den Helder reizen geven vaak aan dat ze sneller dan verwacht op hun bestemming zijn.

Meer vraag naar woningen

Dat het goed wonen is in de Noordkop merkt Den Helder ook door een grote vraag naar koop- en huurwoningen. Onder invloed van economische groei ziet Den Helder deze vraag nog meer toenemen. Met de verwachte instroom van nieuw personeel bij de Koninklijke Marine en de groei van het aantal vacatures is ook meer vraag naar gevarieerde en kwalitatief hoogwaardig aanbod. Daarom zet Den Helder in op het vergroten van de woningvoorraad en de aantrekkingskracht van woongebieden. Dat doet zij samen met haar partners Woningstichting Den Helder en Zeestad.

Ambitieuze woningbouw                                                                                           

Er is de laatste jaren veel veranderd in de stad. Nieuwe woonwijken en appartementen zijn verschenen, huizen en flats zijn gesloopt of gerenoveerd. En er is ontzettende veel gedaan om bestaande woningen duurzamer en aantrekkelijker te maken en meer wooncomfort te bieden. Denk aan het isoleren van daken en gevels, het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompinstallaties, huizen van het gas afgehaald, gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, het plaatsen van nieuwe gevels en het vergroten van balkons.

Trots

Een aantal aansprekende projecten van Woningstichting was bovendien genomineerd voor de Arie Keppler Prijs 2020. Daar zijn we bijzonder trots op! Het stadscentrum heeft een ware facelift ondergaan en is nog volop in ontwikkeling. Mensen die de stad (opnieuw) bezoeken reageren vaak met: Oh, is dit ook Den Helder?” of: “Jeetje wat is Den Helder mooi geworden!”

Velen weten gewoon niet wat er hier allemaal mogelijk is op woongebied. Je kunt prachtig wonen aan het water, in het duinlandschap, bij de golfbaan, in een tiny house, in een appartement met zicht op de wadden of in het stadshart. Dit nieuwe beeld is nog niet bij iedereen bekend. Daarom gaat de stad door met haar ambitieuze woningbouwplannen, ook omdat de druk op de woningmarkt groeit. Er zijn zelfs wachtlijsten voor bezichtigingen. Dat speelt niet alleen in Den Helder, maar in de hele Noordkop. De komende tien jaar mogen maar liefst 5000 woningen gebouwd worden in onze regio. Daarvan komen er zo’n 1500 in Den Helder, zowel koop als huur. En niet alleen voor mensen van buiten Den Helder, maar ook voor onze eigen inwoners. Voor ouderen die willen doorstromen en jongeren die hier willen blijven wonen.

Waar gebeurt wat de komende jaren?

Julianadorp

Het Willem-Alexanderhof
In Julianadorp is een nieuwe dorpswijk met comfortabele nieuwbouwwoningen in aanbouw. De wijk combineert de gezellige dorpssfeer van het oude dorp met het wooncomfort van nu. De wijk is ruim en gevarieerd opgezet met veel groen en water. Winkels, scholen en dagelijkse voorzieningen zijn dichtbij. Na de fases 1, 2 en 3 is nu gestart met de verkoop van 92 woningen uit fase 4 waarvan de bouw in 2021 start. De verwachting is dat hele gebied Willem- Alexanderhof eind 2026 klaar is.

De Brink, Julianadorp


Woonpark ‘t Laar
In Woonpark ’t Laar wordt het derde en laatste veld ontwikkeld met een diversiteit aan woningen in een groene, parkachtige omgeving voor het echte vakantiegevoel. Het biedt nog plaats aan ruim 90 woningen en de bouw start dit jaar.

Huisduinen

Tillenhof                                                                                                                                                                                              Huisduinen is een kleinschalig woon- gebied dat zijn waarde ontleent aan de kwaliteit van natuur, historische bebouwing en de ligging aan duinen, strand en zee. De locatie Tillenhof is één van de weinige kansen om nog woningen toe te voegen aan dit unieke gebied. Ter voorbereiding op de start van de participatie met de bewoners van Huisduinen, wordt op dit moment gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de stikstofbeperkingen naar aanleiding van de aanscherping van wet- en regelgeving op dit gebied. Hierna worden mogelijke scenario’s besproken met de bewoners, zodat dit jaar het definitieve stedenbouwkundige plan kan worden vastgesteld. De realisatie kan dan starten in 2023.


In en om het stadshart

Halte Bellevue
Het stadhart heeft de afgelopen jaren een enorme kwaliteitsimpuls gekregen. Er zijn nog diverse projecten in uitvoering, zoals bijvoorbeeld Halter Bellevue dat wordt ontwikkeld op de plek van de oude schouwburg en vlak bij het nieuwe stadspark. Hier worden nog ongeveer dertig appartementen gebouwd.

Halte Bellevue

Koningstraat/Spoorstraat
Onlangs is een begin gemaakt met de herontwikkeling van de Koningstraat/ Spoorstraat. Het voormalige uitgaansgebied van Den Helder wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk woongebied vlakbij alle voorzieningen en op steenworpafstand
van de Zeepromenade en het nieuwe stadspark.
Er is gestart met eerste deelgebied in de driehoek Koningdwarsstraat, Koningstraat, Koningsplein, Prins Hendriklaan met een variëteit in woningen naar type en prijs. Het hele gebied biedt plaats aan ongeveer 125 huur- en koopwoningen.

Koningsplein richting Koningstraat

Dijkbuurt
Wonen direct aan zee? De ontwikkeling is nog in een pril stadium en wordt in samenhang met de ontwikkeling van de SeaSaw, het icoon op de dijk, onderzocht.

Vinkenterrein                                                                                                                                                                                              Door de ligging dicht bij het stadshart is het Vinkenterrein een aantrekkelijke locatie voor een gemengd aanbod van 32 koop- en midden huurwoningen. Vooral voor de karakteristieke koopwoningen is een overweldigende belangstelling. In het hart van het terrein komt een replica van een molen die de geschiedenis van deze locatie in herinnering houdt en daardoor extra kwaliteit toevoegt. De planning is dat de bouw eind 2021 kan starten. 

Tussen Ruyghweg en Spoorweghaven
Dit gebied, waar sportpark Ruyghweg onderdeel van uit maakt, is een bijzondere inbreidingslocatie die een schakel vormt tussen verschillende woonwerkgebieden. De ligging aan water en de verbinding met de Stelling van Den Helder biedt buitengewone kansen. De komende periode zullen ontwikkelscenario’s worden uitgewerkt op basis waarvan in het eerste halfjaar van 2021 richting kan worden gekozen.


De Schooten/Station Zuid
De komende jaren wordt het gebied rond station Den Helder-Zuid ontwikkeld en verbeterd. Een interessante plek voor mensen die graag en vaak met het openbaar vervoer reizen. De ontwikkeling van woningbouw op deze locatie biedt ook de mogelijkheid om de sociale veiligheid rondom het station te vergroten. Het is de bedoeling dat hier ongeveer 60 appartementen komen. Aan een startnotitie voor dit plan wordt, in samenwerking met bewoners en belanghebbenden, hard gewerkt.

Drs. F. Bijlweg
Aan de Drs. F. Bijlweg zijn verschillende functies gevestigd, waarvan een beperkt aantal woningen. Diverse eigenaren oriënteren zich op de toekomst van hun bezit. Woningbouw kan een aantrekkelijke optie zijn die goed aansluit bij de huisvestingsopgave van Scholen aan Zee. Het heeft de voorkeur om een keuze te maken over de ontwikkelrichting van de Drs F. Bijlwegop het hogere schaalniveau van de gemeente. Hiervoor vindt nu eerst een ruimtelijke scenariostudie plaats voor de ontwikkelingsrichting van Scholen aan zee.

Nieuw Den Helder
Woningstichting Den Helder blijft inzetten op toevoegen van extra kwaliteit in Nieuw Den Helder en woningen die beter aansluiten bij de vraag. Zo wordt ‘Het Kasteel’ in het Kreekpark verder ontwikkeld en worden ook tientallen woningen gebouwd op de locaties Vechtstraat en Meidoornstraat/Jan Verfailleweg gebouwd. Twee locaties aan de IJsselmeerstraat, voor ongeveer 44 woningen, worden de komende jaren tot ontwikkeling gebracht.

En wat te denken van de Falgatuinen? Een unieke plek waar mensen hun eigen tiny house kunnen bouwen. Er is plaats voor ongeveer 28 tiny houses. Een opvallend tiny house, het Rupshuisje, is sinds kort bewoond. Dat is naast het Vissershuisje het tweede huur tiny house en in de eerste helft van dit jaar gaan zo’n zeven zelfbouwers van start met hun tiny house.

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN