Aan de Drs. F. Bijlweg zijn verschillende functies gevestigd, waarvan een beperkt aantal woningen. Diverse eigenaren oriënteren zich op de toekomst van hun bezit. Woningbouw kan een aantrekkelijke optie zijn die goed aansluit bij de huisvestingsopgave van Scholen aan Zee. Het heeft de voorkeur om een keuze te maken over de ontwikkelrichting van de Drs F. Bijlweg op het hogere schaalniveau van de gemeente. Hiervoor vindt nu eerst een ruimtelijke scenariostudie plaats voor de ontwikkelingsrichting van Scholen aan zee.

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN