Natuurinformatiecentrum Balgzand

Een gedeelte van het Waddengebied is het Balgzand bij Den Helder. Bij het Balgzand bevindt  zich het Natuur Informatiecentrum Balgzand 't Kuitje. Vanuit ‘t Kuitje worden  excursies gegeven aan belangstellenden. Deze excursies worden gegeven door vrijwilligers van de Waddenvereniging en Landschap Noord Holland .

www.kuitje-balgzand.nl