Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine zet zich in voor een veilige en stabiele wereld, voor de bescherming van de Nederlandse belangen en dat van onze bondgenoten. Wereldwijd worden de Koninklijke Marine hiervoor ingezet.

Samen met de strategische partners zorgt de marine voor vrede en veiligheid, op zee, vanuit zee en aan land. Om dit veilig en effectief te kunnen doen blijft de Koninklijke Marine innoveren, samen met andere krijgsmachtonderdelen, het bedrijfsleven en kennisinstituten.

Door de manoeuvreruimte op zee, de onafhankelijkheid van bases op land, de logistieke zelfstandigheid van vloot- en marinierseenheden en het vermogen om zowel te kunnen escaleren als de-escaleren, zorgt de marine al 528 jaar voor onze vrede en veiligheid. Zowel in Nederland, als waar ook ter wereld.

Werken bij de Marine in Den Helder

De Koninklijke Marine is in de regio Den Helder een van de grootste werkgevers. Op de marinehaven alleen al werken zo’n 6000 mensen.

De marine zal de komende jaren haar vloot sterk moderniseren en uitbreiden. Dit doen zij bijvoorbeeld met een nieuw bevoorradingsschip, de Zr.Ms. Den Helder.

Andere schepen zullen worden vervangen of krijgen groot onderhoud. Deze schepen moeten uiteraard varende en onderhouden worden. De marine heeft zodoende de komende jaren honderden vacatures te vullen. Benieuwd naar de vacatures die de Koninklijke Marine in Den Helder wil vullen? Kijk dan eens op de pagina van ‘Werken bij Defensie’.

Werken als burger bij de Koninklijke Marine

Wie denkt dat de Koninklijke Marine een bolwerk van militairen is, heeft een beetje gelijk. In Den Helder werken ruim vijfduizend militairen. Hier tegenover staat dat er meer dan tweeduizend niet-militairen werken. Voor deze groep burgers, zoals ze bij de marine worden genoemd, is de Marine vaak op zoek naar nieuwe collega’s.

In veel verschillende soorten functies zetten de burgers zich dagelijks in om de Koninklijke Marine gereed te maken en te houden voor inzet over de hele wereld. De meeste burgerfuncties kunnen worden gevonden bij de Directie Materiele Instandhouding (DMI). De DMI is betrokken bij alle fasen van de ontwikkeling en gebruik van een schip, onderzeeboot of radarsystemen.

De DMI deelt ervaringen bij het ontwerpen, maakt nieuwe schepen en systemen klaar voor gebruik en verzorgt het onderhoud. Er wordt gewerkt aan hightech installaties zoals voortstuwing, elektronica en wapensystemen voor (ondersteunende diensten van) defensie, andere ministeries en internationale partners. Voor deze taken zoekt de marine voornamelijk technisch opgeleid personeel

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN