Uitbreiding laadpalen sneller door nieuwe kaart met geschikte locaties

Om het aantal laadpalen in de gemeente Den Helder sneller uit te kunnen breiden heeft het college van B & W een concept-laadkaart vastgesteld. Op deze plattegrond staan locaties die geschikt zijn voor het plaatsen van openbare laadpalen. Via participatieplatform ingesprek.denhelder.nl kunnen belanghebbenden hun reactie geven op de voorgestelde plekken. 


De kaart is een uitwerking van de vorig jaar door de gemeenteraad aangenomen Laadvisie voor Elektrische Voertuigen. In die visie staat de strategie van de gemeente om tot 2030 te werken aan een dekkend netwerk van openbare laadpalen op loopafstand in de bebouwde kom. Verwacht wordt dat dan behoefte is aan zo’n 350 nieuwe laadpalen, omdat het aantal elektrische voertuigen toeneemt. Door vooraf uit te zoeken en vast te leggen welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van laadpalen, kunnen ze bij een aanvraag sneller worden gerealiseerd. Nu wordt nog gebruikgemaakt van voorstellocaties op een plankaart uit 2019. Deze is niet meer actueel en daarom moet bij een aanvraag regelmatig eerst opnieuw worden uitgezocht of een locatie nog geschikt is. Dit levert vertraging op.

Goede spreiding Bij het opstellen van de nieuwe kaart is onder meer gelet op een goede spreiding van de laadpalen en op de ruimtelijke inpassing. Om de druk van het laden op de openbare ruimte en het parkeren te beperken, kunnen openbare palen alleen worden aangevraagd door inwoners of bedrijven zonder laadmogelijkheid op eigen terrein. Ook worden nieuwe laadpalen pas geplaatst als er op die plek een concrete vraag naar is of als bestaande palen in de buurt zeer intensief worden gebruikt. Voor het realiseren van de laadpalen werkt de gemeente samen met MRA-e, TotalEnergies en Vattenfall. 

Participatie De laadkaart die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld is een voorlopige. Voordat de kaart definitief wordt vastgesteld, wil de gemeente belanghebbenden de gelegenheid bieden hun mening te geven over de voorgestelde locaties. Dit kan tot en met dinsdag 16 juli via ingesprek.denhelder.nl. De reacties worden meegenomen bij het opstellen van de uiteindelijke laadkaart.

Aanvragen van kabelgoot Met het sneller plaatsen van meer openbare laadpalen wil de gemeente de overstap naar elektrisch rijden verder stimuleren. Aan inwoners of bedrijven die zelf een oplaadmogelijk hebben maar geen eigen parkeerplek, is ook gedacht. Zij kunnen een kabelgoot aanvragen. Dit is een rij tegels die in de stoep wordt geplaatst en waar de oplaadkabel in komt te liggen. De kabel ligt dan dus niet meer los over de stoep of onder een kabelmat. Dit voorkomt onveilige situaties en verrommeling van het straatbeeld. Op de website www.denhelder.nl/kabelgoot staat meer informatie over het aanvragen van een kabelgoot en over de voorwaarden en kosten. 

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN