Start nieuw keuzevak op het mbo: maritieme drones

In Den Helder werken diverse organisaties en overheden volop aan de technologie van de toekomst.
Denk aan waterstof en nieuwe maritieme technologieën. Om deze technologieën goed toe te kunnen
passen in de regio, is onderwijs en kennisontwikkeling cruciaal. Daarom investeert de Regio Deal
Maritiem cluster Kop van Noord-Holland in onderwijs. Onderwijs dat ook goed aansluit bij de vragen
vanuit het bedrijfsleven. Dit schooljaar was de start van het keuzevak drones (Droning toepassingen) in
het mbo, bij onderwijsorganisatie Vonk.

Mbo-keuzevakken METIP (Maritime Emerging Technologies Innovation Park)
Om studenten binnen onze eigen regio kennis te laten maken met nieuwe maritieme technologieën is er in
maart 2022 een overeenkomst afgesloten tussen de Regio Deal en het Clusius (sinds augustus jl. samen met
het ROC Kop van Noord-Holland verder gegaan onder de naam Vonk) voor het realiseren van keuzevakken
binnen het mbo. Het gaat dan om keuzevakken waar drones, xr/vr en 3d-printing aan bod komen.

Start keuzevak Droning toepassingen
In september is het keuzevak Droning toepassingen van start gegaan. Zo’n 40 studenten van de
opleidingsrichtingen veehouderij en ICT breiden hun kennis over drones uit. Ze leren de basiselementen
rondom vliegen en onderhoud van drones. De start is in eerste instantie in Schagen. Daar is namelijk
gelegenheid om veilig in de buitenlucht te kunnen oefenen met het vliegen met drones. De bedoeling is om ook
drone-oefenlocaties in Den Helder te realiseren, nabij de onderwijslocaties. Informatie over de genoemde
opleidingen die kennismaken met de droningtoepassingen vindt u op www.vonknh.nl.

Hans Visser, projectleider Onderwijs Regio Deal en coördinator voor Technologie en Toepassing binnen Vonk
vmbo: ‘De eerste lessen Droning toepassing zijn van start gegaan met studenten van Vonk mbo. De drone heeft
ongekende toepassingen, bijvoorbeeld voor de maritieme sector. Docenten zijn er goed in opgeleid en
studenten zijn wild enthousiast!’

Studenten Christa en Sarah volgen de opleiding Veehouderij en zijn ook enthousiast: ‘het keuzedeel Droning is
heel erg handig voor als je bijvoorbeeld koeien wilt tellen, dat je je gras kan bekijken, wanneer je kunt gaan
maaien. Daarom hebben wij dit keuzevak gekozen.’

Over de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland
Met de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland werken het Rijk, provincie, regiogemeenten en
andere (publieke en private) partners aan een toekomstbestendige regio. Samen investeren we in innovaties op
het gebied van waterstof en maritiem opkomende technologieën en in kennis- en talentontwikkeling bij deze
innovaties. Zo werken we aan de groei van werkgelegenheid en de aanwezigheid van goed opgeleid personeel.
Zo scheppen we samen een solide voedingsbodem om uit te groeien tot een economisch ijzersterke regio.

Wethouder Chris de Koning, die de Regio Deal in zijn portefeuille heeft, is zeer verheugd met de start van het
keuzevak drones: ‘Voor innovaties in de maritieme sector is het essentieel om de juiste kennis in de regio te
hebben. Met het aanbieden van onderwijs - dat aansluit op de innovatieve ontwikkelingen - zorgen we hiervoor.
Dit geeft een basis voor onze studenten als opstap naar interessant werk en maakt bovendien dat bedrijven
goed opgeleid personeel kunnen vinden’.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op kopregio.nl en vonknh.nl. Of bezoek de open avond bij Vonk op 22 november 2022
(kijk op vonknh.nl voor wijze van aanmelden).

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN