Sportclubs verduurzamen met hulp van Team Sportservice

8 juli 2021

De sporthal van stichting Marsdiep/OKK aan de Marsdiepstraat 282 is vanbinnen gehuld in het licht van ledlampen. Een deel – twintig of dertig procent) van de kosten kon de stichting bekostigen met geld uit de Bosa-regeling. Een ander deel komt uit een subsidie die de gemeente beschikbaar stelt voor verenigingen om te verduurzamen. Aanleiding voor deze stap was het begeleidingstraject van Team Sportservice voor verenigingen. Een samenwerking tussen VWS, sportbonden en de twaalf provinciale sportorganisaties verenigd in Sportkracht 12.

Lydia van Noord vertelde tijdens een informatieavond over de mogelijkheden: “Vanuit het NOC*NSF ondersteunen we sportaanbieders om na te denken over verduurzaming van de club. Ledverlichting is daar een voorbeeld van. Net als zonnepanelen of het licht dat automatisch aan en uit gaat bij betreding van ruimtes.”

Energiescan geeft inzicht
De ondersteuning gaat volgens een stappenplan. “We bekijken wat je nu al doet en wat je nog in de toekomst wil. Dan volgt een energiescan van Green Sport waar een advies uit voortkomt en aan de hand daarvan kan de club zelf offertes opvragen bij bedrijven die je duurzaamheidswensen uit kunnen voeren. Green Sport geeft de club informatie over de Bosa-regeling en de voorwaarden om aan de subsidieregeling te voldoen. Daarnaast heeft de gemeente Den Helder ook subsidie beschikbaar voor clubs die verduurzamen.”

Ook subsidie op materiaal
Niet alleen verduurzaming komt binnen Bosa in aanmerking voor subsidie, ook de kosten voor materialen die de vereniging aanschaft en die direct ten goede komen aan de sport of het onderhoud van het gebouw, kun je opvoeren. “Dan kun je denken aan het vervangen van een turnmat in het geval van OKK”, noemt Lydia van Noord als voorbeeld.

Ambitie in Sportakkoord
Verduurzamen is bovendien een van de ambities in het Sportakkoord. Verenigingen die zich hebben aangesloten bij het Helderse Sportakkoord - en in dit geval dus Sporthal Marsdiep - dragen op deze manier ook een steentje bij om die ambities te verwezenlijken.

Meer weten? Neem contact op
Sportverenigingen die meer willen weten over de Bosa-regeling en de nog geldende subsidie van de gemeente, kunnen in contact treden met Lydia van Noord, buurtsportcoach verengingen bij Team Sportservice. Zij is bereikbaar via lvannoord@teamsportservice.nl of telefoonnummer 0223-684726

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN