Ondertekening verklaring cultuureducatie

Op woensdag 22 mei tekent wethouder Camara namens de gemeente Den Helder, in het bijzijn van lokale projectleider Triade de adhesieverklaring voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) 2025-2028.

 

Langdurig programma De gemeente Den Helder doet sinds de eerste CmK periode mee, inmiddels loopt de derde periode. De uitvoering van het programma ligt sinds het begin in handen van Triade. Die heeft voor de uitvoering telkens een programma geschreven, waarbij eerder opgedane kennis in een volgende periode werd meegenomen. Deelname is in de loop van de jaren uitgebreid van slechts enkele scholen naar op dit moment 13 scholen, waaronder ook het speciaal onderwijs.

 

 

Cultuureducatie In de periode 2021-2024 is met name ingezet op het ontwikkelen van structurele cultuureducatie in het basisonderwijs. In de komende periode (2025-2028) wordt de aandacht verlegd naar duurzame samenwerking tussen culturele partners, deelname door alle onderwijsvormen, vergroten van deskundigheid van de leerkracht en cultuuraanbieder en kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren. 

 

Triade heeft in samenwerking met Plein C (provinciaal expertise centrum cultuureducatie en participatie), een plan gemaakt om de landelijke doelen om te zetten naar een lokaal programma op maat. Waarin wordt voortgeborduurd op de kennis die de afgelopen jaren is opgebouwd en de stappen die er al gezet zijn.Het voortzetten van het programma geeft de mogelijkheid om met de huidige scholen die al mee doen, meer de verdieping op te zoeken. Op de ´nieuwe´ scholen zal er meer aan de basis worden gewerkt. Op die manier kan iedere school instappen op zijn/haar eigen niveau. Triade is naast projectleider voor de gemeente Den Helder, ook projectleider voor de gemeente Schagen en Hollands Kroon, ook is er een nauwe samenwerking met de gemeente Texel. Door deze rol van Triade is er sprake van sub-regionale bundeling van kennis en kunde in de kop van Noord-Holland en kunnen de projecten elkaar versterken. Het programma CmK wordt mede gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Wethouder Camara: “Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zorgt ervoor dat kinderen in aanraking komen met cultuur. En dat is belangrijk want van cultuur kun je leren, het verbindt mensen en het is vooral ook erg leuk! Dankzij de samenwerking met de vele – regionale – partners kunnen we de kinderen ook de komende jaren een mooi programma bieden.” 

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN