Onderscheidend onderwijs in Den Helder

Kenniswerkplaatsen als basis om gezamenlijk aan actuele vraagstukken te werken


Er komen ontzettend veel vraagstukken op ons af. Van de energietransitie tot sociale vraagstukken,
het speelt overal in de samenleving. In Den Helder wordt aan de hand van kenniswerkplaatsen naar
antwoorden gezocht. Studenten van het voortgezet onderwijs, mbo en hbo zoeken samen met
organisaties en inwoners naar oplossingen. Deze maand gaan er tien nieuwe kenniswerkplaatsen van
start in Den Helder. 170 studenten en 14 opleidingsrichtingen, zoals Techniek en Verpleegkunde, doen
mee.

In De Schooten werken studenten Verpleegkunde en Social work aan het verbeteren van de positie van
kwetsbare ouderen. En in Huisduinen gaan studenten onderzoeken hoe inwoners meer betrokken kunnen
worden bij de toeristische trekpleister Fort Kijkduin. Voor het havengebied doen de studenten onderzoek naar
een waterstoftankstation. Zij werken hierbij samen met maatschappelijke organisaties zoals MEE & de Wering
en bedrijven zoals Port of Den Helder.

Toekomstgerichte professionals
De maatschappij is voortdurend in beweging, waarbij de ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Dit
vraagt om professionals die om kunnen gaan met complexiteit, veranderingen en die innovatie omarmen. De
kenniswerkplaatsen dagen studenten niet alleen vakinhoudelijk uit, maar ook in hun persoonlijke en sociale
vaardigheden. Hiermee leggen we de basis voor toekomstgerichte professionals.

Uitbreiding onderwijs
Nieuw dit jaar is dat er, naast studenten van het mbo en hbo, ook leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs
aansluiten. Richard Oerlemans, vestigingsdirecteur hogeschool Inholland Alkmaar, hecht hier veel waarde
aan: ‘De samenwerking tussen mbo en hbo is vanzelfsprekend als je kijkt naar de aard van de
maatschappelijke vraagstukken; je vult elkaar aan en maakt ideeën praktisch uitvoerbaar. Voor leerlingen uit
het voortgezet onderwijs is dit een hele mooie ervaring: bijdragen aan oplossingen, meer begrip krijgen van de
vraagstukken én ervaring opdoen door met mbo- en hbo-studenten samen te werken. Dit helpt hen bij hun
inzicht in hun eigen talent en toekomstige studiekeuzes.’

Pieter Kos, wethouder onderwijs in Den Helder, vult aan: ‘Met de kenniswerkplaatsen is het hoger
beroepsonderwijs terug in Den Helder. De kenniswerkplaats draagt eraan bij dat we stap voor stap dichter bij
oplossingen komen. De inbreng van studenten met hun kennis en innovatieve ideeën is hierbij van groot
belang.’

Chris de Koning, wethouder duurzaamheid en haveneconomie Den Helder, is blij met de betrokkenheid van
studenten. ‘We staan voor grote uitdagingen met de energietransitie. Ook in de haven moeten hier veel
stappen voor worden gezet. Innoveren is hierbij cruciaal. Ik ben ervan overtuigd dat we die alleen vinden als
we zoveel mogelijk kennis verzamelen’.

Voortbouwen op eerdere resultaten
De vraagstukken van dit jaar bouwen in een aantal gevallen voort op eerdere opbrengsten vanuit de
kenniswerkplaatsen. Zo is er afgelopen jaar ook al onderzoek gedaan naar walstroom in de haven in Den
Helder. Hier gaat een groep nieuwe studenten mee verder.

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN