Leerlingen Dr. Jac. P. Thijsse school leren over democratische samenleving

8 november 2021

De Dr. Jac. P. Thijsse school is een vreedzame school in een vreedzame wijk. De leerlingen leren dat zij in een democratische samenleving leven.  Zo hebben de kinderen afspraken met elkaar gemaakt over hoe zij het willen in de wijk. Het manifest met de afspraken die gemaakt zijn hangt sinds kort op het schoolplein van de Dr. Jac. P. Thijsse school. En op ooghoogte, zodat iedereen het goed kan lezen.