Helderse Haveneconomie in de spotlight in Ravenna

Wethouder Michiel Wouters zet van 18 tot en met 20 mei 2022 de haven van Den Helder en het
maritieme cluster weer internationaal op de kaart. Dat doet hij in het Italiaanse Ravenna, waar
hij deelneemt aan de Europese Maritieme Dagen (EMD). Op de agenda staat de profilering van
onze stad als innovatief centrum. Een die nationaal en internationaal duurzame oplossingen
kan bieden voor de maritieme sector en de dienstverlening op zee. Het gaat ook over het
verstevigen van interessante netwerken en om de mogelijkheden van Europese financiering te
verkennen. De verwachting is verder dat Scholen aan Zee als tweede Helderse school wordt
gecertificeerd als Blue School.


Italiaanse havenstad Ravenna

Aanvankelijk zouden burgemeester Jan de Boer en wethouder Kees Visser naar Ravenna afreizen,
maar beiden zijn door omstandigheden verhinderd. Met wethouder Wouters, die vanuit het verleden
internationale diplomatieke ervaring heeft, is Den Helder echter evengoed sterk vertegenwoordigd.
Den Helder is op woensdag 18 mei de initiator van een rondetafelgesprek met bestuurders van de
organiserende stad Ravenna en havensteden als Brest en Cork. Zij gaan praten over de aanpak van
de energietransitie op zee, de gevolgen van de zeespiegelstijging en het aanpassingsvermogen van
kuststeden. Er is een intentie om tot verdere samenwerking te komen. Daarover zullen de gesprekken
ook gaan. Wethouder Wouters neemt verder deel aan themabijeenkomsten. Ook woont hij naar
verwachting de uitreiking van het Blue School-certificaat aan Scholen aan Zee bij.


Blue School

De verwachting is dat Scholen aan Zee uit Den Helder in Ravenna als Blue School wordt
gecertificeerd. Dit programma is een initiatief van de Europese Commissie dat is gericht op
onderwijsprojecten voor jongeren. Daarin is aandacht voor de bronnen die de zee biedt voor
bijvoorbeeld de voedselvoorziening. Met de Jac. P. Thijsseschool, die tijdens de EMD in 2021 het
certificaat kreeg, zijn er dan in Nederland twee scholen die aan de eisen van het programma voldoen.
Algemeen directeur Hans van Beekum: ‘Met verschillende onderwijsprojecten gaat Scholen aan Zee
in op duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast hopen we met deze projecten onze leerlingen bewust
te maken van de impact die hun leven heeft op de natuur, en hoe zij die impact kunnen verkleinen.
We willen hen bewustmaken van het feit dat gezonde zeeën en oceanen van vitaal belang zijn voor
het leven op aarde (ocean literacy). Daarnaast hopen we leerlingen bekend te maken met het varend
erfgoed en het promoten van het maritieme beroepenveld.’


Europees geld voor regionale projecten

‘Het uitwisselen van kennis, bundelen van denkkracht en uiteindelijk proberen om projecten te
financieren met Europees geld, is het hogere doel’, zegt burgemeester De Boer. ‘We hebben te
maken met een zeespiegelstijging, wat gevolgen heeft voor zeehavensteden en kustgebieden als die
van ons. De oplossingen om de gevolgen daarvan het hoofd te bieden, kosten veel geld. Daar hebben
we Europa voor nodig.’ Den Helder heeft eerder succesvol geld uit Europa gekregen; in de jaren ’90
kwam er enkele tientallen miljoenen guldens beschikbaar voor de ontwikkeling van Willemsoord.

Verminderen afhankelijkheid fossiele brandstoffen


‘Den Helder heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot een belangrijke duurzame energielocatie voor
aanleg, beheer en onderhoud van windparken’, zegt havenwethouder Visser over de aantrekkelijkheid
en potentie van de Helderse haveneconomie in de energietransitie. ‘De strategische ligging ten
opzichte van de windparken op de Noordzee biedt mogelijkheden om nieuwe innovaties te realiseren
die helpen de energietransitie te versnellen. Denk aan de aanwezige gasinfrastructuur die is in te
zetten voor de waterstofeconomie. Zo dragen we bij aan het verminderen van onze afhankelijkheid
van fossiele brandstoffen.’
Maar er zijn ook uitdagingen die je alleen gezamenlijk het hoofd kunt bieden. Vandaar de inzet op het
verstevigen van de relaties met havensteden als Brest (Frankrijk), Cork (Ierland), Kiel (Duitsland) en
dus ook Ravenna. Dit zijn vergelijkbare regio’s als Den Helder. Ze hebben een zeehaven,
marinebasis, te maken met de energietransitie, toerisme en een relatieve afstand tot het grootstedelijk
gebied. Daarbij ondervinden zij net als de Helderse zeehaven de gevolgen van de klimaatverandering
en hebben ze een kwetsbaar natuurgebied.


Zeespiegelstijging

De inspanningen van het college van burgemeester en wethouders beperken zich overigens niet tot
de jaarlijkse EMD’s, die Den Helder in 2021 organiseerde. Dit initiatief van de Europese Commissie
vindt plaats sinds 2008 en trekt doorgaans zo’n 1.000 deelnemers. Burgemeester De Boer en
wethouder Visser zijn in februari, op uitnodiging van de Franse burgemeester Cuillandre, in Brest
geweest om deel te nemen aan een forum tijdens de One Ocean Summit. Daar stond ook het vinden
van oplossingen voor de zeespiegelstijging en het intensiveren van de contacten centraal.

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN