Gemeente Den Helder sluit aan bij New Energy Coalition

21 januari 2020

Gemeente Den Helder gaat een partnership aan met New Energy Coalition (NEC), de organisatie die met diverse partners de energietransitie helpt te versnellen. De samenwerking is vastgelegd in een partnerovereenkomst. Op 16 januari 2020 vond de officiële ondertekening plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst bij New Energy Coalition in Groningen. Een moment met een feestelijk tintje.
De betrokken partners trekken samen op in het aanjagen van slimme oplossingen in de energietransitie. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor twee jaar en loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2022.


Noord-Holland Noord heeft uitstekende vooruitzichten om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof tot een succes te maken. Inzetten op waterstof is niet alleen een kans, maar ook noodzaak om de regionale economie te versterken door bestaande en potentiële knelpunten in de huidige energie-infrastructuur aan te pakken en met belangrijke positieve uitstraling naar het omringende gebied. Partijen willen daar gezamenlijk aan werken.
Kees Visser, wethouder energietransitie Noordzee: “Den Helder heeft een strategische positie in het hart van de nieuwe energie-ontwikkelingen. Met deze samenwerking zijn we bijvoorbeeld rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van het waterstofprogramma Noord-Holland Noord. Door aan te sluiten bij dit netwerk staan we vooraan bij de ontwikkelingen die op ons afkomen en kunnen we er deel van uitmaken.”
Den Helder zet zich in voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Met als doel om wonen, werken en reizen ook in de toekomst mogelijk te maken. Als partner van New Energy Coalition biedt Den Helder haar expertise, kennis en middelen aan ter ondersteuning van het gezamenlijke doel: optimaliseren van de energietransitie.
De inzet op waterstofeconomie is onlosmakelijk verbonden met de opwekking van duurzame energie op de Noordzee in wind- en zonneparken. Voor de nabije toekomst blijft ook de olie- en gaswinning op de Noordzee, in samenwerking met NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie) nog van belang voor de energievoorziening
New Energy Coalition brengt partijen samen en jaagt met haar partners tal van projecten aan die bijdragen aan de energietransitie. ‘We staan voor een enorme opgave in ons land –en daarbuiten. Met de Gemeente Den Helder willen we de kansen die juist hier liggen op het gebied van o.m. waterstof, groen gas en wind-op-zee, verzilveren,’ aldus Harold Veldkamp, operationeel directeur van de coalitie.

Over New Energy Coalition
New Energy Coalition is een kennis- en netwerkorganisatie die de wereld duurzamer wil maken door de energietransitie te helpen verslimmen. De organisatie is een brede en voortdurend groeiende coalitie met kennisinstellingen zoals de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool, de energiesector, overheden, bedrijfsleven en industrie. Als katalysator stimuleert New Energy Coalition innovatie en educatie door kennis, beleid en ondernemerschap bij elkaar te brengen.

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN