Den Helder sluit 2023 positief af

Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft de jaarrekening 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarrekening en het jaarverslag staat waaraan de gemeente Den Helder in 2023 het geld heeft uitgegeven. Gemeente Den Helder sluit 2023 af met een positief resultaat van ruim € 12,6 miljoen euro en heeft een goedkeurende verklaring van de accountant. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 2,4 miljoen in 2024 beschikbaar te stellen, omdat de uitgaven dan alsnog worden verwacht. 
 
2023 turbulent jaar 
Het jaar 2023 heeft als elk jaar zijn eigen bijzonderheden. Onmiskenbaar was Sail een van de hoogtepunten voor Den Helder. Zowel de inwoners van Den Helder als de wijde omgeving hebben volop kunnen genieten van dit meerdaagse evenement. Ook van groot belang is dat we in 2023 onze nieuwe huisvesting op Willemsoord hebben betrokken. Hiermee zijn zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie voorzien van een uitstekende werkomgeving die is opgeleverd binnen de beschikbaar gestelde middelen. 
 
Terugblik 2023 
In de jaarrekening 2023 blikken we (financieel) terug op het afgelopen jaar. Met aan de ene kant inzicht in hoeveel geld er binnenkwam en hoeveel geld we hebben besteed. En aan de andere kant inzicht in de zaken waar we 
- samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners- het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. En dat is veel. We noemen er een paar. - Het college is in 2023 gestart met de heroriëntatie op de taakstelling van Willemsoord bv en de samenwerkingsrelatie met Zeestad cv/bv. De resultaten hiervan zijn in 2024 te verwachten. 
- In 2023 zijn diverse nieuwe projecten geplaatst op ingesprek.denhelder.nl waar honderden gebruikers in geparticipeerd hebben. Inmiddels heeft het platform zo'n 3.250 gebruikers. Zij worden geïnformeerd als er nieuwe projecten in/over hun dorp/wijk op het platform geplaatst worden. 
- De gemeente is een samenwerking aangegaan met een organisatie die gespecialiseerd is in het informeren en bewustmaken van jongeren over geldzaken. Dit is gebeurd via voorlichting op scholen. 
- Realisatie van de wijkteams heeft verder vorm gekregen. De wijksteunpunten Julianadorp en Nieuw Den Helder zijn iedere werkdag geopend voor inloop van inwoners. Plannen worden gemaakt om in 2024 de openstelling van de wijksteunpunten De Schooten en Stad binnen de Linie verder uit te breiden. Vanuit de wijksteunpunten wordt de samenwerking tussen het Sociaal Domein en de subsidiepartners verder vormgegeven. Integrale samenwerking helpt om vroegtijdig de juiste ondersteuning te bieden. 
- 2023 heeft in het teken gestaan van het inlopen van achterstanden bij de Wmo. Gemiddeld is er voor 95% binnen de wettelijke termijn beschikt. Eind 2023 is dat zelfs 99%. 
- Een aantal projecten zijn opgestart en worden uitgewerkt: Moormanbrug, Ravelijnbrug, Buitenveld en Dijkversterking Nieuwe Diep. - We hebben samen met partners als New Energy Coalition en Port of Den Helder verder uitvoering gegeven aan de projecten in de programmalijn waterstofeconomie in Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. 
- Er zijn verschillende activiteiten opgepakt om energie besparen te stimuleren bij particuliere woningen zoals het duurzaam bouwloket, adviesgesprekken, de woonlening, isolatiesubsidie, informatieavonden en de mobiele showroom. 
- De Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben 4.689 meldingen en incidenten afgehandeld. Dit is 24% meer dan in 2022. De toename komt gedeeltelijk door de stijging van anonieme meldingen in de Makkelijk Melden app. 
- Er heeft een onderzoek beweegvriendelijke omgeving plaatsgevonden in en rond het Timorpark. In 2024 geven wij hier verder uitvoer aan en rollen wij het uit over meerdere wijken in de stad. 
 
Positief resultaat 
De gemeente Den Helder sluit 2023 af met een positief saldo van € 12,6 miljoen euro. Wethouder Financiën Peter van Diepen: “2023 heeft Den Helder kunnen beëindigen met een positief resultaat. Als we kijken naar de landelijke ontwikkelingen en bezuinigingen tezamen met de opsomming van alle activiteiten in de gemeente is dat een prestatie die er zijn mag. Daar bedank ik de ambtelijke organisatie, de oplettende gemeenteraad en mijn medebestuurders voor. Zonder goede samenwerking en af en toe een scherpe discussie zou dat niet lukken. Het doel is om dat voor het komende jaar succesvol met elkaar voort te zetten en de weerstand van de gemeente op peil te houden en mogelijk verder te verbeteren.” 
 
Accountantscontrole positief 
De jaarrekening en de accountantscontrole zijn tijdig, constructief en volgens planning afgerond. De accountant geeft opnieuw een goedkeurende control verklaring af. 
 
Gemeenteraad besluit over jaarrekening 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening goedgekeurd. De jaarrekening wordt binnenkort nog besproken in de auditcommissie. De auditcommissie brengt advies uit over de jaarrekening aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit. De jaarrekening wordt op 1 juli 2024 behandeld in de raadsvergadering. Het document is na vaststelling door de gemeenteraad te vinden op www.denhelder.nl/jaarrekening en geeft een volledig financieel overzicht

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN