De Kop van Noord-Holland groeit

9 maart 2020

De Kop werkt, en groeit verder

De Kop van Noord-Holland groeit. Qua inwoners, op het gebied van werkgelegenheid, het aantal toeristen. De regionale samenwerking op ruimtelijk-economisch gebied in de afgelopen vier jaar heeft daaraan een grote bijdrage geleverd. Om het succes door te zetten, hebben de gemeentes Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen het Regioakkoord De Kop Groeit opgesteld. Als een belangrijke eerste stap in de opvolging van het huidige regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt!.

Vanuit het Regioakkoord wordt er een zogeheten samenwerkingsagenda opgesteld. Hierin werken niet alleen de gemeentes samen maar ook andere belangrijke partners binnen de Kop. De bedoeling is om voor het einde van De Kop Werkt!, eind 2020, de samenwerkingsagenda gereed te hebben. De agenda vormt de basis voor de verdere samenwerking tussen de provincie en de vier Kopgemeentes, en de financiering van een nieuw projectenprogramma.

De colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeentes hebben ingestemd met het Regioakkoord, met de gedachte dat samenwerken de regio verder brengt. Met het programma De Kop Werkt! heeft de Noordkop veel gerealiseerd en provinciale investeringen losgemaakt. Het doorzetten van dit succes in De Kop Groeit is wat betreft de colleges een logisch vervolg in het belang van inwoners en ondernemers in de Kop van Noord-Holland. Nu wordt het akkoord voorgelegd aan de gemeenteraden, die voor de zomer een besluit hierover nemen.

Visie op 6 thema’s

In het Regioakkoord hebben de gemeentes hun visie geformuleerd op zes thema’s: goede bereikbaarheid, woningbouw, energietransitie, arbeidsmarkt en onderwijs, landbouw, en toerisme en recreatie. Daarbij worden steeds de unieke kwaliteiten van het landschap in de Noordkop in het oog gehouden: mooie zandstranden, het unieke eiland Texel, en een rijk gevarieerd binnenland omringd door drie totaal verschillende kusten, Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer.

Bereikbaarheid, wonen en energie

Op het thema bereikbaarheid zetten de gemeentes op de korte termijn onder andere in op een betere doorstroming van de N250, N245, veiligheid van de N9 en de uitrol van veertig Mobipunten. Op de langere termijn gaat de regio voor de aanleg van de N77, de verbinding tussen de A7 en N99 die de Kop sneller verbindt met de Randstad. Als het gaat om woningbouw, wil de Kop tot 2030 gezamenlijk zo snel mogelijk vijfduizend woningen realiseren, waarbij het ook mogelijk is om via maatwerk in landelijk gebied te bouwen. Qua energie is de Kop wat de gemeentes betreft een proeftuin. Dit is dé plek voor innovatieve duurzame energie. Nu al speelt de Noordkop een belangrijke rol in de opwekking van elektriciteit met voor zon en wind. Als het aan de colleges ligt, komt er juist meer ruimte voor andere vormen als getijde-energie en waterstof.

Op Kop, toerisme en landbouw

Het programma Match2020, inclusief het platform en campagne Op Kop, wordt voortgezet om te blijven inzetten op een sterke arbeidsmarkt. De samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers wordt hierin nog meer versterkt. De vier sectoren (techniek, toerisme en recreatie, zorg en agri) blijven het speerpunt. Naast geschikte werknemers, proberen de gemeentes met de doorontwikkeling van destinatiemarketing toeristen naar de Kop te trekken. De Noordkop blijft op deze manier zichtbaar voor toeristen en dagjesmensen. Tot slot werken we samen met GreenPort NHN aan duurzame en vitale landbouw in de Kop. Zodat de Kop een koploper is op het gebied van onder andere kringlooplandbouw, smartfarming en ontwikkelingen rondom agrifood en klimaatverandering.

Klik hier voor meer informatie over de Kop Werkt!

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN