College biedt Kadernota 2025 – 2028 aan gemeenteraad aan

10-05-2024

Ook komende jaren blijft inzet gericht op een zorgzaam, leefbaar en vitaal Den Helder


Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft het voorstel voor de
kadernota aangeboden aan de gemeenteraad. De Kadernota is het startpunt van de
voorbereiding van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.


In een aantal commissievergaderingen is gesproken over de ruimtevragers en mogelijke maatregelen
die nodig zijn om de gemeentelijke doelen te halen en tegelijkertijd een sluitende begroting te
bereiken. In die fase is bijvoorbeeld een mogelijke bezuiniging op de culturele subsidies overwogen.
De gesprekken daarover waren aanleiding om deze in de kadernota niet meer als optie mee te geven.
In de kadernota zijn ruimtevragers, mogelijke maatregelen en onzekerheden aangegeven.
Onzekerheden zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering van het rijk en ontwikkelingen zoals de
onderhoudsopgave van Willemsoord en het beheer van de openbare ruimte. In de begroting moet dit
een financiële vertaling krijgen met als uitkomst een begroting waarin beleid, organisatie en middelen
met elkaar in balans zijn.


Wethouder Peter van Diepen: “Met de in 2023 vastgestelde Omgevingsvisie Den Helder Koers op een
sterke thuishaven, het begin dit jaar vastgestelde programma Helders Perspectief en de recent
vastgestelde Regiovisie voor het sociaal domein zetten we inhoudelijk koers. Menskracht en middelen
zetten we in op een sterke dienstverlening en op activiteiten die bijdragen aan onze ambitie. Belangrijk
daarbij is dat we maatregelen voor 2026 en verder, die nu al tot maatschappelijke onrust zouden
leiden, willen vermijden.”


De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en is binnenkort te vinden op
www.denhelder.nl/kadernota.

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN