Beweging in het Timorpark door de BVO-scan

DEN HELDER - Onglangs werd in het Timopark een BVO-scan gehouden.

BVO staat voor Beweeg Vriendelijke Omgeving. Inwoners en beleidsmedewerkers van de gemeente maakten een rondje door het Timopark en keken naar de beweegmogelijkheden voor alle inwoners.

Uit de BVO-scan komen knelpunten en kansen naar voren

Aanleiding voor de BVO-scan was de aangenomen motie van de gemeenteraad om “de behoefte aan beweegtuinen te inventariseren en waar nodig te (her)plaatsen, zodat iedereen die hier gebruik van wil maken dit (weer) kan doen”. Wethouder Fotigui Camara vulde dit aan met de behoefte om bewegen voor ouderen in de openbare ruimte in beeld te brengen.

Beweegtuin verwijderd

Voorheen was in het park een beweegtuin. De apparaten zijn verwijderd omdat in plaats van de ouderen vooral de jeugd er gebruik van maakte. De apparaten raakten defect of werden vernield en dat zorgde voor veel onderhoudskosten. Daarom is besloten de apparaten weg te halen.

Bewegen stimuleren

Maar wat zijn dan de mogelijkheden om het park toch om te toveren tot een plek waar alle inwoners zich gestimuleerd voelen tot bewegen? Daarvoor zette Team Sportservice, samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen de BVO-scan in.

Mogelijkheden Timorpark

Hierin wordt de doelstelling van het park meegenomen. Op basis van de informatie die de BVO-scan oplevert, kan de gemeente mede besluiten welke mogelijkheden er zijn om het Timorpark voor alle leeftijdsgroepen aantrekkelijker te maken, en welke materialen daarvoor ingezet kunnen worden, zodat het park alle inwoners nog meer uitnodigt om er te genieten en te bewegen.

Interactie ouderen en jeugd

Voordat iedereen op pad ging, werd de deelnemers gevraagd de interactie tussen ouderen en jeugd in het achterhoofd te houden. Als er speelmateriaal is voor de jeugd en kinderen/jongeren hier met plezier gebruik van maken, nodigt dit ouderen uit om daarnaar te kijken en van te genieten.

Ouderen wandelen veel

Daarna werd besproken wat de mogelijkheden zijn voor ouderen die gebruik maken van het park. In Den Helder is het percentage ouderen in de stad groot. Uit onderzoeken blijkt dat ouderen vooral veel wandelen, fietsen en aan fitness doen. Bewegingsconsulent Marijke de Wijs van Team Sportservice legde uit wat ouderen stimuleert om mee te doen aan wandel- of fietstochten of beweegactiviteiten in het park.

Samen bewegen

Een activiteit in groepsverband vinden ouderen vaak fijn en prettig vanwege de gezelligheid. Als eenzelfde instructeur daarbij aanwezig is, brengt dat vertrouwen en ze bewegen graag in een veilige omgeving waarbij verlichting belangrijk is. Bewegen kan op allerlei manieren en is soms heel eenvoudig. Marijke gaf aan dat zij vooral gebruik maakt van het aanwezige meubilair in de natuurlijke omgeving, zoals bankjes, stoepjes en muurtjes.

Kansen en risico's

De aanwezigen gingen in groepjes uiteen en gaven via hun smartphones antwoord op de vragen in de BVO-scan. Deze behandelden vier thema's: lopen, fietsen, bewegen en sporten. In de scan is het mogelijk foto's te maken, zodat je de plekken die risico dragen en de plekken waar je kansen voor ziet meteen zichtbaar maakt.

Resultaten BVO-scan

De deelnemers waren enthousiast en vulden de BVO-scan in tijdens een wandeling door het park. Na afloop werden de resultaten besproken. Daaruit bleek dat het park heel goed scoort op het gebied van natuur en onderhoud.

Er was wel een duidelijk knelpunt. Zo zijn er verplichte fiets- en wandelpaden, maar op de wandelpaden komen ook fietsers en op de fietspaden komen ook wandelaars. Dat is verwarrend en kan gevaarlijk zijn.

Extra meubilair

Een kans die naar voren werd gebracht, was om extra meubilair te plaatsen waarmee ook beweegactiviteiten gedaan kunnen worden. Een andere tip was om cijfers op de paaltjes te zetten, zodat je ziet hoe lang de route is, en je kan kiezen tussen een kortere of een langere wandelroute. Daarnaast was iedereen het erover eens dat het belangrijk is om iemand te hebben die de mensen motiveert en betrekt bij een activiteit. Ouderen willen graag samen naar een activiteit gaan, dus het is belangrijk dat ze elkaar spreken en verbinding zoeken om dit te doen. De motivator kan ze dan laten zien wat er mogelijk is.

Met doel naar park

Het Timorpark nodigt uit om er te genieten van de rust en ruimte. Toch kan een doel mensen extra inspireren te komen, zoals tijdelijke exposities van gedichten of foto's. Het museum kan een startpunt zijn voor activiteiten, een plek waar wandelroutes opgehaald kunnen worden, of waar beweeggroepen zich verzamelen voor wandelingen, Tai Chi en meer.

De resultaten van de BVO-scan worden aan wethouder Fotigui Camara gestuurd, zodat hij dit kan bekijken en beoordelen.

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN