Den Helder staat voor een nieuwe werkelijkheid. De Koninklijke Marine investeert in personeel en materieel. Lokale bedrijven groeien structureel. De energietransitie zal werkgelegenheid brengen. De gemeente, de zorg, het onderwijs en andere dienstverleners hebben ook vacatures te vullen. Een optelsom van een vraag naar gekwalificeerd personeel van enkele duizenden mensen voor onze regio.

Vragen rondom werk beantwoorden

Deze nieuwe werkelijkheid leidt tot een aantal vragen:

Hoe ondersteunen we de groei van werk binnen de gemeente Den Helder? Wat betekent het als deze mensen hier komen wonen en werken? Zijn er genoeg woningen beschikbaar? Welk verhaal vertellen wij dan over Den Helder? Hoe vertellen wij wat wij te bieden hebben aan Nederland en de rest van de wereld?

De Koninklijke Marine, de Woningstichting en de Gemeente Den Helder hebben het initiatief genomen om dit verhaal op te maken. Het verhaal over wat Den Helder te bieden heeft en kan betekenen voor de rest van Nederland.

Pieter Kos, wethouder Werk, inkomen, participatie, onderwijs, arbeidsmarkt, economische mobiliteit, zegt: ‘De opgave is urgent. Enorme kansen liggen voor ons, die kunnen we alleen pakken als we samenwerken’. Daarom werken we samen met partners, de gemeenteraad en de regio verder aan het unieke verhaal van Den Helder. Waar wij u uiteindelijk graag deelgenoot van maken.


HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN