Starterslening aangevuld

Vanwege succes Starterslening opnieuw aanvulling budget

Het aantal aanvragen voor de gemeentelijke Starterslening is fors gestegen en daardoor komt de
bodem van het fonds voor de lening in zicht. Om starters te kunnen blijven helpen bij de aankoop
van een eerste woning, vult de gemeente Den Helder het fonds daarom aan met 2 miljoen euro. In
januari stelde de gemeenteraad al 1 miljoen euro extra beschikbaar.

Toename aanvragen
Er wordt veel gebruik gemaakt van de lening. In de afgelopen maanden is het aantal aanvragen bovendien
sterk gestegen. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 20 leningen verstrekt, daarnaast zijn momenteel
nog 27 aanvragen in behandeling. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2022, toen in totaal 32
leningen werden verstrekt.
Wethouder Petra Bais is blij met het succes van de Starterslening. “Want we vinden het belangrijk dat ook
starters aan een fijn huis kunnen komen. Als gemeente geven we ze daarbij graag een steuntje in de rug.”
Voldoende budget tot midden 2024
Door de toegenomen belangstelling voor de Starterslening is het fonds, dat in januari al werd aangevuld
met 1 miljoen euro, inmiddels weer bijna leeg. Om te voorkomen dat het budget opnieuw snel op is, heeft
de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van B & W nu 2 miljoen euro bij te storten. Bij een
gelijkblijvend aantal aanvragen verwacht de gemeente hiermee tot de zomer van 2024 starters te kunnen
helpen.

Voorwaarden Starterslening
De gemeente Den Helder biedt de Starterslening sinds 2019 aan. De Starterslening is een aanvullende
lening op de hypotheek die een bank verstrekt. De lening overbrugt het verschil tussen koopsom van de
woning en de maximale hypotheek die een starter bij de bank kan lenen. De Starterslening kent een aantal
gunstige voorwaarden. In de eerste drie jaar hoeft geen rente of aflossing betaald te worden. Als na drie
jaar het inkomen is gestegen, begint de starter met aflossen.
De lening is niet alleen beschikbaar voor starters uit de gemeente Den Helder, maar ook voor starters van
buiten. Hoewel het merendeel van de aanvragers uit de gemeente Den Helder komt, kiezen sommige
starters uit andere gemeentes mede dankzij deze mogelijkheid voor een woning in Den Helder.

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN