Ontwerp-omgevingsvisie gemeente Den Helder voor iedereen ter inzage

29 maart 2023 

Op dinsdag 28 maart hebben burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerp van de
omgevingsvisie voor de gemeente Den Helder. De ontwerp-omgevingsvisie ligt vanaf maandag
10 april 2023 tot en met maandag 22 mei 2023 voor iedereen ter inzage.


Koers op een sterke thuishaven

De omgevingsvisie met de titel ‘Koers op een sterke thuishaven’ is opgesteld voor het grondgebied
van de gemeente Den Helder. De visie beschrijft de hoofdlijnen en toekomstrichting voor het beheer,
het gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de gemeente Den Helder.


Inzien en reageren

De ontwerp-omgevingsvisie is zowel op papier als digitaal in te zien. Tijdens de periode van de
terinzagelegging kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mondeling of
schriftelijk reageren. Deze reactie noemen we ook wel een zienswijze. Digitale reacties zijn helaas
niet mogelijk. Op www.denhelder.nl/omgevingsvisie is de gehele ontwerp-omgevingsvisie in te zien.
Papieren versies liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis op Kerkgracht 1 in Den
Helder, de Den Helder Experience Store op Spoorstraat 2 in Den Helder en het MFC ’t Dorpshuis
Julianadorp op Middelzand 3504 in Julianadorp.


Op de website is ook meer informatie te vinden over het indienen van de zienswijzen. Om zoveel
mogelijk inwoners op de hoogte te stellen van de terinzagelegging stuurt de gemeente naar alle
adressen een futuristische ansichtkaart met informatie over de ontwerp-omgevingsvisie.
Wethouder Petra Bais hoopt dat veel mensen de tijd nemen om de ontwerp-omgevingsvisie in te zien
en erop te reageren: “De toekomst van de gemeente Den Helder gaat ons allemaal aan. Daarom is er
vanuit de samenleving al eerder flink meegedacht en meegepraat over de toekomstvisie voor de stad.
Samen hebben we een beeld gecreëerd van hoe Den Helder er 2040 uit kan zien. We horen graag of
we hiermee recht hebben gedaan aan de eerdere opmerkingen en suggesties.”


Vervolgproces
Na maandag 22 mei 2023 informeert het college de gemeenteraad tijdens een raadsinformatieavond
over de binnengekomen zienswijzen. In het najaar van 2023 besluit de gemeenteraad over
vaststelling van de omgevingsvisie. De binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN