Gemeente verhoogt budget Woonlening met twee miljoen

23--04-2024

De gemeente Den Helder stelt € 2.000.000,- beschikbaar voor nieuwe Woonleningen. Met
de Woonlening kunnen woningeigenaren in de meeste gevallen renteloos geld lenen voor
het verduurzamen of verbeteren van hun woning.


Vele inwoners hebben inmiddels al gebruikt gemaakt van de Woonlening. In totaal leenden zij de
afgelopen jaren ruim 3,7 miljoen bij de gemeente. Wethouder Duurzaamheid Peter van Diepen is
verheugd over het succes van de Woonlening: “Steeds meer inwoners gaan aan de slag met het
energiezuinig maken van hun woning. De Woonlening biedt daarbij vaak net dat financiële
steuntje in de rug dat mensen nodig hebben. We hopen dat nog meer woningeigenaren hier
gebruik van gaan maken nu het budget is verhoogd. De Woonlening is niet slechts een lening,
maar een investering in een duurzame toekomst voor ons allemaal.”


Voorwaarden Woonlening


Met de Woonlening kunnen inwoners geld lenen voor het energiezuinig maken van hun woning.
Ook aanpassingen waardoor de bewoner er langer kan blijven wonen (levensloopgeschikt
maken) en maatregelen voor asbestsanering en funderingsherstel kunnen worden meegenomen.
Bovendien kan de Woonlening worden gebruikt voor het aanpassen van de woning aan het
veranderende klimaat (klimaatadaptieve maatregelen).


De Woonlening is in de meeste gevallen renteloos. Alleen bij de Verzilverlening is dit niet
mogelijk. Het minimum leenbedrag voor de Woonlening is € 2.500,-, het maximum € 50.000,-. De
looptijd van de lening is 10 tot 20 jaar. Een krediettoetsing is onderdeel van de aanvraag. Alle
informatie en voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.denhelder.nl/woonlening.
Daar kan ook de aanvraag worden ingediend.


Meer regelingen


Vaak is de Woonlening te combineren met subsidies voor het verduurzamen van woningen. Een
overzicht van alle mogelijke regelingen is te vinden via de subsidiecheck doen op de website van
het Duurzaam Bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.


Meer informatie


Inwoners met vragen over het verduurzamen van woningen kunnen terecht bij het Duurzaam
Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is bereikbaar via telefoonnummer 0223-208 000 en het
contactformulier op de website: www.duurzaambouwloket.nl/contact. Het advies is gratis voor
inwoners van de gemeente Den Helder

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN