School 7

Op de gevel van de beste bibliotheek ter wereld in 2018 wordt een zeer gedetailleerd en stilstaand beeld geprojecteerd.

Op de foto de lichtkunst op School 7 in 2019.