Voor u ligt een beknopte fiets/wandel route langs allerlei kunstschatten die gemeente Den
Helder rijk is.
Het zijn natuurlijk niet alle kunstwerken.
De route begint bij de watertoren aan de Middenweg.
U kunt de route ook starten op elk ander willekeurig punt bij een kunstwerk.
Er is gebruikt gemaakt van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_beelden_in_Den_Helder
Ik hoop dat u zo geniet van de kunstwerken, maar ook van de mooie omgeving, natuur en
historie, die onze verschillende stadswijken van Den Helder bieden.
De samensteller:
Jan Kikkert, april 2021

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN