Mobilisatie 1939

Op maandag 28 augustus 1939 begint de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger en de Koninklijke Marine, dat uiteindelijk moet resulteren over 300.000 manschappen. In de maanden na de mobilisatie plaatst het Nederlandse leger militairen door het hele land en begint met het voorbereiden van de verdediging voor een eventuele aanval. Stellingen worden verstevigd en soldaten worden getraind. Op dinsdag 29 augustus is het meer een komen dan een gaan op het station van Den Helder. Van ’s morgens vroeg, uur na uur, trein na trein tot ’s avonds laat stroomden de legioenen Den Helder binnen. Buiten het station stonden de commissies van ontvangst. In de persoon van onderofficieren, luitenants, kapiteins en andere bevelvoerenden. Het plein voor het station was in twee delen gescheiden, een deel voor de jongens van de marine, dat was direct bij de uitgang, en het grootste deel van het plein was gevuld met landmachters. In bussen en vrachtauto’s werden de jongens van de marine vervoerd. Nadat ze verzameld, gegroepeerd en opgesteld waren doken ze op de vehikels, hun bestemming tegemoet gaande. De landmachters marcheerden naar hun kwartieren. De tand des tijds…. Er waren rekruten bij met de groene soldatenjas over de borst getrokken, doch tevens voorzien van een blauwe kamgaren burgerbroek. Ze marcheerden met beenzwachtsels, die te kort waren en met pantalons die te lange afmetingen bleken te hebben en over de schoenen golfden. De enorme toestroom van de vele honderden rekruten zorgde er ook voor dat de voorraad soldatenschoensmeer helemaal was uitgeput. Tengevolge waarvan vele honderden rekruten met grijswitte               “Kistjes” gedoemd waren rond te lopen. Er waren soldaten bij die een deel van hun plunje op onverklaarbare wijze kwijtgeraakt waren, of die een kepie misten of hun jas en schoenen! Naarmate het middag werd nam de grootte bezetting van de treinen toe en spuwde maar opkomenden uit. Het was een dag vol afwisseling die maandag, vol sensatie, vol vertier en leven. Een dag, waarin de burger blij mocht zijn zich op straat te mogen vertonen. Letterlijk alles stond in het teken van de militaire maatregelen alles draaide om één spil: leger en vloot. De avond komt. Tegen 9 uur in de avond minderde de drukte op het station, het bleek dat het merendeel van de rekruten binnen was, en wat hierna kwam druppelde in vertraagd tempo door. Op tal van plaatsen gloeiden de houtvuren onder de ovens waarin op de eerste mobilisatiedag het middagmaal was klaargemaakt! Na een lange dag zochten de duizenden soldaten die van huis waren weggerukt om hun dienstplicht te vervullen hun kwartieren op om in het stro uit te rusten van de vele indrukken van die 29e augustus 1939!