De Schooten

De wijk ‘De Schooten’ is al meer dan vijftig jaar een wijk waar vele Nieuwediepers inmiddels zijn opgegroeid. Dat was anders voor de pioniers, de eerste bewoners van De Schooten die er vanaf eind 1965 gingen wonen. Zij kwamen veelal uit de oudere wijken van Den Helder of van buiten de stad. De wijk was gebouwd in de verwachting dat de Koninklijke Marine haar activiteiten in Den Helder zou uitbreiden, er was zelfs sprake van dat Den Helder in de toekomst een stad van 100.000 inwoners zou worden!

Oorsprong van de Schooten

Maar laten we eens terug gaan in de tijd want De Schooten kent ook haar oorsprong. Op kaarten uit de 17e eeuw is er al sprake van De Schooten en De Torp, ook wel ’t Torp genoemd. Op de Torp was in oeroude tijden een klooster. Het gebied had een grootte van 3 morgen. Een morgen land was ongeveer 8000 m2. Dat verschilde nogal per plaats. Het kwam erop neer dat één morgen land het land was dat een boer in één morgen kon omploegen. In, “Beschrijving van Den Helder met het Nieuwediep en Huisduinen” door J. van Dam, den Bouwmeester uit 1847 staat hierover een interessant stukje; Op het Koegras of Buitenveld heeft men een hoogte, Torp genaamd. Op deze plaats was men voor het klimmende zeewater beveiligd. Op deze hoogte bevindt zich een verhevenheid waar men nu en dan mensen begroef. Er staan thans nog 3 á 4 lijkstenen, die 2 eeuwen oud zijn en de namen dragen van Rijkers en Peper, waaruit blijkt dat deze twee families tot de oudste van deze gemeente behoren. Een inwoner van deze gemeente heeft eens in een oud foliant gelezen, dat dit kerkhof afkomstig was van een klooster dat in de middeleeuwen van het Vlie (Daar was later de Zuiderzee, nu IJsselmeer) Noord- Westwaarts was verplaatst vanwege een sterke watervloed. In en op deze plaats vond men veel duifsteen (turfsteen) dat door de Metselaars van Den Helder vroeger daarvandaan werd gehaald om er cement van te maken. En zo werden ook de fundamenten van dit oude klooster langzaam maar zeker verwijderd. Dit speelde zich af in 1775. Op deze plek groeien nu veel kruiden, waarschijnlijk nakomelingen van de oude kloosterkruiden. Hier stond vroeger de Torpschool (al weer jaren geleden afgebroken). De huizen van de Torp, snackbar de Gastronoom en de Rietschoten bevinden zich nu hier. Iets westelijker ligt tegenwoordig de vijver en het winkelcentrum. Overigens bestaat het winkelcentrum Schooten Plaza volgend jaar 50 jaar en ter gelegenheid daarvan verschijnt er volgend jaar een boek over de wijk en het winkelcentrum.