De jaren ’70 Aardvondsten in de watertoren

Wist u dit al?

Robijn en smaragd, diamanten en kobaltmineralen: Vanaf het jaar 1976 heeft er in de Helderse watertoren voor onbepaalde tijd een prachtattractie gezeten: Het Mineralogisch Museum. Deze verzameling is bijeen gebracht door Hein Schleiffer, oorspronkelijk chauffeur van beroep maar nam ontslag om zich volledig te wijden aan het verzamelen van delfstoffen. Ieder jaar trok hij er zo’n zes maanden op uit om samen met zijn vrouw de collectie uit te breiden. In het najaar van ’75 ontmoette hij de Nieuwedieper Gerard Peters, óók verzamelaar van de interessante aardvondsten. Samen kwamen ze tot het idee dat er een museum moest komen, dit kon erg snel gerealiseerd worden dankzij een fantastische samenwerking tussen alle betrokken partijen. Over maar liefst drie verdiepingen lag de collectie uitgestald. Voor een toegangskaartje betaalde je f 1,25 gulden. Hiervan ging een kwartje per kaartje naar Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij.

Bronnen: Helderse Historische Vereniging, Marinus Vermooten, Helderse Courant
Foto: Helderse Historische Vereniging