Vacatures en stages bij Citymarketing


Leden Raad van Toezicht en Bestuurder gezocht


Citymarketing Den Helder is een organisatie die sinds een aantal jaren zeer actief is op het terrein van het promoten van de stad Den Helder. Ons doel is het bevorderen van het sociaaleconomisch klimaat d.m.v. collectieve marketing met als belangrijkste doelstelling dat mensen Den Helder een aantrekkelijke gemeente vinden om er te wonen, te werken en te recreëren.  Onlangs is besloten om  de pijlers wonen en werken verder uit te breiden.

Het team bestaat vanaf 1 januari 2021 uit 3.5 fte, aangevuld met studenten en stagiaires. Binnenkort verhuist het team naar een prominente locatie in de binnenstad.

In het kader van een organisatieverandering waarbij de Stichting niet langer wordt aangestuurd door een Algemeen en Dagelijks Bestuur maar door een professionele bestuurder, wordt gezocht naar iemand die deze functie voor 0.4 fte wil vervullen, zie profielschets bestuurder.

Onderdeel van de organisatieverandering is de oprichting van een Raad van Toezicht. Voor deze Raad van Toezicht worden nieuwe leden gezocht, zie profielschets Raad van Toezicht.

Aanvullende informatie over beide functies kan worden verkregen van Reinier de Voogd, vgd@ziggo.nl of 06  20840068, en Peter van den Berg, Bergpeter2@icloud.com of 06 22127720, beiden lid van de nieuwe Raad van Toezicht.

Reacties naar vgd@ziggo.nl, uiterlijk 7 November.

Profiel Bestuurder

Profiel Raad van Toezicht 


Stage

Citymarketing Den Helder biedt vaak stages aan voor opleidingen op zowel MBO- als HBO-niveau. Lijkt het jou leuk om stage te lopen bij een dynamisch team, waarbij je volledig meedraait met de dagelijkse werkzaamheden, mail ons dan jouw CV en motivatiebrief naar info@citymarketingdenhelder.nl