North Sea Energy Gateway

North Sea Energy Gateway in Den Helder

De maritieme offshore sector in Den Helder is altijd een van de krachten van de Kop geweest. Van oudsher zijn hier veel bedrijven gevestigd die actief zijn in deze sector. Maar de sector voelt de gevolgen van de lage olie- en gasprijs en toenemende concurrentie van andere gebieden en havens. Tegelijkertijd biedt de aanleg van windmolenparken op zee nieuwe kansen. Ook die projecten kan de haven en de luchthaven buitengewoon goed faciliteren. Regionale partijen hebben daarom de handen ineengeslagen om Den Helder nationaal en internationaal te promoten als facilitaire havens voor de windmarkt. Dat gebeurt onder de merknaam North Sea Energy Gateway.

Voor veel bedrijven die gevestigd zijn in de regio Den Helder en actief zijn in de maritieme offshore sector kan het interessant zijn om zich aan te sluiten bij North Sea Energy Gateway. Zowel nationaal als internationaal wordt het merk onder de aandacht gebracht bij de potentiƫle opdrachtgevers. Door samen op te trekken en te laten zien wat we kunnen bieden in de gehele keten wordt het voor energiebedrijven steeds interessanter en efficiƫnter om vanuit Den Helder te gaan opereren.

De website van North Sea Energy Gateway laat zien wat er allemaal te halen valt in de regio Den Helder. Met meer dan 40 jaar ervaring in de olie- en gas sector en meer dan 200 bedrijven die daar actief in zijn en een faciliterende haven, luchthaven en kennisinstituten heeft Den Helder voor de energiemarkt veel te bieden. Ook als het gaat om de aanleg en het onderhoud van de toekomstige windparken.