Aantrekkelijke woonlening voor comfortabeler wonen

21 januari 2020

De gemeente Den Helder nodigt inwoners met een eigen woning uit om met een aantrekkelijke lening van de gemeente hun woning te verbeteren. Met deze woonlening kan men de woning energiezuiniger maken of zodanig aanpassen dat men langer in de eigen woning kan blijven wonen (levensloopgeschikt maken). Te denken valt aan dak-, vloer- en gevelisolatie, zonnepanelen of een warmtepomp plaatsen. Of bijvoorbeeld het aanpassen of verplaatsen van de badkamer.


Er is een budget beschikbaar van 1 miljoen euro. Men kan een lening afsluiten voor minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- tegen een aantrekkelijke rente (tussen de 0,5% en 1,4%).
Een extra stimulans voor huiseigenaren om duurzame bouwaanpassingen uit te voeren is de korting op legeskosten die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorstelt. Korting op leges kan men bijvoorbeeld krijgen wanneer dak- en/of gevelisolatie aan bepaalde isolatiewaarden voldoet. De gemeenteraad neemt op 3 februari een besluit over dit voorstel.


Waarom is dit een goede regeling?
Wethouder Keur: ‘wij verwachten grote belangstelling voor onze leningen en hebben daarom een aanzienlijk budget gereserveerd. Het mooie is dat we mensen de mogelijkheid geven om op een comfortabele en duurzame manier in hun eigen woning kunnen blijven wonen en dat de energielasten ook nog eens dalen. In veel gevallen kan men de kosten van de woonlening (rente en aflossing) zo terugverdienen. Wij hopen dat zoveel mogelijk woningeigenaren aan de slag gaan, want alleen samen met onze inwoners gaat het ons lukken om onze ambitie van een energie-neutraal Den Helder waar te maken”.
Niet alleen voor woningeigenaren is dit een goede regeling. Bouw- en installatiebedrijven profiteren mee door een groei in de opdrachtenportefeuille. In februari organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor bouw- en installatiebedrijven om de woonleningen toe te lichten en vragen hierover te beantwoorden.

Woonlening aanvragen via website gemeente
De gemeente heeft een lijst opgesteld van kleine tot grotere maatregelen waarvoor men de lening kan gebruiken. Die is te vinden op www.denhelder.nl/woonlening. Via die website kan men ook de aanvraag voor een woonlening indienen. Het Duurzaam Bouwloket toetst of aanvragen in aanmerking komen voor een lening. Als dat zo is kan men de lening vervolgens aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Meer informatie is te vinden op www.denhelder.nl/woonlening.

MIS NIETS UIT DEN HELDER

Wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van actuele evenementen, nieuwe bedrijven en tips in Den Helder? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

HET ONLINE PLATFORM VAN DEN HELDER VOOR IEDEREEN