Debatcafé

Stad om beweging
Den Helder is een stad in beweging. Veranderingen komen niet vanzelf tot stand. Vraagstukken van nu vragen om nieuwe oplossingen. De energietransitie, de toenemende kloof tussen arm en rijk, de roep om een zelfredzame samenleving dagen uit tot innovatie en 'andersdenken'.

Partijen kunnen het steeds minder alléén. We zullen elkaar op moeten zoeken, zowel plaatselijk als regionaal. Immers slimme ideeën ontstaan vaak vanuit een nieuwe collectieve intelligentie.

Daarom zijn we op zoek naar mensen die mee willen doen aan het vormgeven van onze stad en regio.
'samenlevingsbouwers' noemen we ze. Mensen die vanuit een eigen verhaal willen informeren, delen, inspireren en creëren. Met elkaar brengen we de stad verder in beweging.

We willen graag starten met een debatcafé, een aantal keren per jaar, waar het gesprek kan beginnen, het debat kan worden gevoerd, waar ideeën en mensen kunnen worden verbonden en waar beweging kan starten.
 
Houd de website in de gaten voor het volgende debatcafé!